Dlaczego wmawia nam się, że nie ma żadnego ducha?

Jr XXIX .11 Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. 12 Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham.

Zobojętniały duch dzisiejszego czasu krzyczy na wszystkie możliwe sposoby: Żaden duch nie istnieje!
Nawet nie jest dopuszczony proces, w którym materializm staje się duchem.
Jeśli człowiek nie ma rozumu, to nie może poznać kobiety, z którą jako mężczyzna może zaplanować związek małżeński i odwrotnie, gdyż do zawarcia związku małżeńskiego potrzebny jest akt wolnej woli.

Jr XXIX .13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. 14 Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie – wyrocznia Pana – .