Człowiek jako istota rozumna i kochająca jest doskonalszy od zwierzęcia.

I J IV .16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.

Ówczesny duch czasu redukuje człowieka do zwierzęcia i nie przypadkowo przyznaje rację wyprowadzania człowieka ze świata zwierząt. Na sposób nauk biologicznych, psychoanalizy i nauk filozoficznych stawia się dziś kłamliwe argumenty, że człowiek nie jest istotą doskonalszą jak zwierze.

I J III .1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna,
że nie poznał Jego.


Komentarze są zamknięte.