Co się dzieje z pozycją człowieka, gdzie nie ma miejsca dla Pana Boga?

Jr I. 5 Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię

Jeżeli zabraknie miejsca dla Pana Boga, pozycja człowieka w takiej wspólnocie, narodzie czy globalnie – świata – staje się totalnie oddana totalitaryzmowi, polegający na tym, że właściwie ani jeden człowiek, nie będzie się czuł – jeśli chodzi o jego bytowość – bezpiecznym.

Ef I. 11 W Nim dostąpiliśmy udziału my również,
z góry przeznaczeni zamiarem Tego,
który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,
12 po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu –
my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.


Komentarze są zamknięte.