Idealne życie obdarowuje tchnieniem wolności.

Bóg Ojciec nie uprzedmiotawia człowieka, powołał nas Stwórca z Miłości do Wolności i jako indywidualny podmiot, jako doskonałą osobę; mamy prawo robić wszystko, cokolwiek rozum zadecyduje nad naszą wolą.
[quote]1 Kor 10.23 Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. 24 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego![/quote]