Czemu służy zanegowanie Boga?

Biznesplan ducha dzisiejszego świata, dąży do zmiany naszego myślenia o Stworzeniu i Zbawieniu.
Dokonywane to jest poprzez proces materializmu w wyobcowanie człowieka, wmawiając nam na różne sposoby, używając różnych narzędzi, metod, ideologii, że jesteśmy przedmiotem, materią, rzeczą i nie mamy osobowej racji bytu. Tak też jesteśmy traktowani, opisywani, kształceni, doceniani czy zapraszani do liturgii. Rzecz to produkt własnej pracy, czyli nie mamy zawdzięczać swojego istnienia komuś, ale „sam siebie stwarzam”. Taki uprzedmiotowiony byt, egoistyczny musi być wcielony przez całość i staje się globalnym bytem, który „zbawia się sam”, jednocześnie neguje się każdego jako indywidualną jednostkę osobową. Używając materializmu, przekonano już niejednego człowieka poprzez negację człowieka jako człowieka. Wszelka negacja ostatecznie powiedzie się, gdy zaneguje się Boga.

Rozumiejąc postępujący nienasycony egoizmem i dopracowany już w każdym szczególe materializmu oraz rozważając Księgę Sędziów 2.19 możemy dojść do wniosku, że III Wojna Światowa, będzie gorsza od II W.Ś, totalna i ostatnia.

Czy tego drogi czytelniku chcesz?
Jeśli nie zainwestowałeś swej decyzji w doskonałość na najwyższym już poziomie poznawczym poprzednich pokoleń czyli czystą i gorącą świętość, to wypełniasz ostatni rozdział Biznesplanu unicestwienia Dzieci Bożych przez szatana.

Sdz 2.11 Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. 12 Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. 13 Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. 14 Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. 15 We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny.
16 Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. 17 Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali. 18 Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców. 19 Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości.


Komentarze są zamknięte.