A myśmy się spodziewali

Niedoceniana zwyczajność – ks. Roman Adam Kneblewski
http://gloria.tv/media/zvj7kHnANBu

Wj 14.11 Rzekli do Mojżesza: “Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? 12 Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni”.

PS 95.6 Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

7 Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku.
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:
8 Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,

9 gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę
i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli.
10 Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści,
i powiedziałem: “Są oni ludem o sercu zbłąkanym
i moich dróg nie znają”.
11 Przeto przysiągłem w moim gniewie:
“Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku”.

Mt 12.39 Jezus im odpowiedział: “Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku”