A myśmy się spodziewali

Niedoceniana zwyczajność – ks. Roman Adam Kneblewski http://gloria.tv/media/zvj7kHnANBu Wj 14.11 Rzekli do Mojżesza: “Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś …