Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?

por Ps 7.15 Grzesznik począł myśl nieprawą, brzemienny jest podstępem i rodzi krzywdę

Mt 9.4 A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?

Mt 15. 19 Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa.