Tali­tha kum

Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Nie bój się tylko wierz. Nie dopuszczaj złych myśli tylko wierz. Nie słuchaj złego podszeptu tylko wierz. Nie szemraj tylko wierz. Nie wątp tylko wierz. …