Bez Miłości nie jest możliwa Jedność i Pokój

Cel modlitwy znajdziemy w Miłości i w praktycznych efektach woli, niż w spekulacjach intelektualnych.
św.Teresa z Avila

Bóg jest Miłością. Podzielił się Sobą z nami, abyśmy mieli życie. Jakie jest to nasze życie? To nasze wybory i decyzje, to również wybory naszych przodków, społeczeństwa, które nas wychowało i wychowuje.

Bóg objawił, że Jego miłość wobec człowieka, względem każdego z nas jest bez miary: na Krzyżu Jezus z Nazaretu, Syn Boży, który stał się człowiekiem, ukazuje nam w najjaśniejszy sposób, jak daleko posuwa się ta miłość – aż do daru z siebie, aż do całkowitej ofiary. (…) Wiara jest uwierzeniem w tę miłość Boga, która nie słabnie w obliczu niegodziwości człowieka, w obliczu zła i śmierci, ale jest zdolna do przekształcania wszelkiej formy zniewolenia, dając możliwość zbawienia
Papież Benedykt XVI

Kochajmy naśladując Jezusa Chrystusa. Kochajmy bezwarunkowo, wiernie, ofiarnie i mądrze.

J13,34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Miłość to dawanie od siebie Bogu i bliźniemu.
Miłość to wyniszczanie się dla Boga i bliźniego.
Miłość to dzielenie się sobą z Bogiem i bliźnim.
Miłość to tylko dobra myśl o swoim życiu i o każdym bliźnim.
Miłość to pierwszy krok do Nowego Raju.
Miłość nie jest uczuciem, nie jest też pożądliwością seksualną.
Miłość bez Prawdy jest obłudą, ale Prawda bez Miłości może zranić psychicznie, a nawet zabić.
Miłość toleruje człowieka, ale nie akceptuje nie ludzkiej przewrotności i niemoralnego zachowania.
Miłość to wolność, ale nie egoistyczna samowolność w działaniu, która prowadzi do zniewolenia.
Miłość jest Sprawiedliwa i Miłosierna. Nie jest naiwna.
Miłość jest czysta, kieruje się czystymi intencjami.

Miłość mnie kocha, a czy ja kocham Miłość?
Jeżeli we mnie brakuje Miłości, to dlaczego się dziwię, że nie mam jej również w mojej rodzinie, wśród najbliższych, sąsiadów, parafian, narodzie? Jeżeli wpierw sam nie dopuszczę Miłości Prawdziwej do siebie i nie podzielę się Nią z najbliższymi, to nie posunę sam się do przodu, żadnego Planu Bożego ani o odrobinę nie wykonam dobrze.

Dzielenie się Miłością, to nie chwilowe gadanie o Niej i na tym zatrzymanie się. Bliźni ją czuje, widzi, dotyka, szuka, poznaje, uśmiecha się, raduje się w/z/dla Niej. Kochając bliźniego, nie można o nim źle myśleć, źle mówić, obgadywać, wytykać błędy, oko za oko, złościć się, bo nie zauważył ktoś mej pracy, pomagać na pokaz czy co gorsza dla osiągnięcia korzyści. Nie poniżajmy Miłości, dopuszczaniem, karmieniem i dzieleniem się złem.

Pokochajmy Krzyż, bo to dłuto oczyszczające nas z nienawiści i rzeźbiące w nas Miłość Prawdziwą i Doskonałą. Najlepszym nauczycielem Miłości jest nienawiść, bardzo czuła na każdy nieczysty gest, słowo, czyn, intencję.

Żadne wzniosłe hasła, szkalowanie przeciwników, wytykanie błędów i mówienie, że coś trzeba robić dla Boga, nie dadzą żadnego efektu nawrócenia Narodu Polskiego, jeśli nie dokona się w nas pierwszych przemiana z cielesności grzesznej (kierowanej jakby instynktem zwierzęcym) przez Miłość w Istotę Kochającą-Człowieka przez co doskonałą duchowo. Miłość rodzi się wpierw w duszy człowieka. Gdy Miłość jest rozumiana, to rozum uruchamia Wolną Wolę człowieka do podejmowania decyzji zgodnych z Wolą Boga Najwyższego, który jest Miłością.
Króla Miłości może wybrać tylko czysta i bezinteresowna Miłość w nas.

Jeżeli jednej osobie dziennie powiemy proste dwa słowa KOCHAM CIĘ,
jeżeli jednej osobie dziennie napiszemy miłą wiadomość okazując jej szacunek,
jeżeli jednej osobie dziennie damy coś drobnego od siebie,
jeżeli jednej osobie dziennie przepuścimy, odpuścimy, uśmiechniemy się, zainteresujemy się,
jeżeli jednej osobie dziennie pokażemy, że jej przetrwanie jest nad nasze przetrwanie,
jeżeli jednej osobie dziennie podzielimy się swym czasem,
jeżeli jednej osobie dziennie powiemy przepraszam za wyrządzenie najdrobniejszego nieporządku,
jeżeli wyłączę w byciu i dialogu z bliskim TV, komórkę, komputer itp zjadaczami czasu
jeżeli przestanę się karmić złymi i obcymi wiadomościami, zachowaniami, plotkami, biznesami, pożądliwościami,
jeżeli bliźni dobrze zrozumie i zarazi się naszą Miłością (przykładem) i też będzie dawał
a przy tym wszystkim damy do zrozumienia też i swoją Wiarą, że naszym celem Miłości nie jest ów bliźni, ale celem naszej Miłości jest Ten, który Jest, niezmienny Pan Bóg – który widzi co ukryte -, oddanie Mu tego, co On ofiarował nam z Miłości, – to w naszej Ojczyźnie Jedność i Pokój dokona się bez przeszkód z woli całego Narodu za 24 miesiące. Tylko Miłość może Oddać Cześć i Ukoronować Miłość.

Pan Bóg powołał nas. Otrzymaliśmy do wypełnienia naszej misji dwa cenne skarby: Wolna Wola i Czas. Każdy z nas otrzymał je takie same. Czas wystartował, Wolna Wola uruchomiona.

Mt 25.13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. 14 …przekazał im swój majątek. … 19 Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. … 22 Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: “Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. 23 Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Nie chowajmy otrzymanych skarbów. Uczmy się, przylgnijmy i dzielmy się Miłością.
Ku Chwale Jezusa z Maryją, Matką Zbawienia.

1Kor13
1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.