Trafność i aktualność krytyki modernizmu dokonanej przez Św. Piusa X

Trafność i aktualność krytyki modernizmu dokonanej przez Św. Piusa X ks. Tadeusz Guz

https://www.youtube.com/watch?v=gOYrTZBu0qk