(26) Módl się za nami grzesznymi… na przebłaganie za grzechy nasze

Hi 2.9 Rzekła mu żona: “Jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj!”
10 Hiob jej odpowiedział: “Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?” W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami.