(3) Módl się za nami grzesznymi… na przebłaganie za grzechy nasze

Jk 4.
3 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
6 Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę.
9 Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie!
10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

Jk 4.3 Nie otrzymuję, bo ciągle proszę, zamiast przepraszać, a ja nic nie potrzebuję, bo wszystko mi dajesz Boże zanim odkryję jakikolwiek brak.