Cierpienie i wyzwolenie jest etapem niezwykłego przyśpieszenia dojrzewania Wiary.

Gdy przychodzi Duch Święty, wypełnia wszystko, a niegodni uciekają.

Gdy Bóg zbliża się do człowieka, to on od razu dostaje przyśpieszenia w drodze do Nieba.

Czas do Zbawienia się skróci do połowy czasu, ale ten moment przyśpieszenia jest bólem intensywniejszego dojrzewania.

Intensywne życie z Bogiem, w Bogu, u Boga, wydłuża czas ziemski (brakuje go) i skraca dojrzewanie.