Miłość ponad wiedzę.

1Kor 8. 1 Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy “wiedzę”. Lecz “wiedza” wbija w pychę, miłość zaś buduje. 2 Gdyby ktoś mniemał, że coś “wie”, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. 3 Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga.
Wpierw Miłość, później wiedza.
Człowiek kierujący się racjonalizmem i zmysłowością, nie pojmuje spraw duchowych.
Bez miłości jestem niczym.