Bóg przyszedł do mnie

Bóg jest zawsze blisko mnie, zatem zwracam się do Niego, patrzę zawsze w Jego kierunku.

Bóg przyszedł do mnie, chodź nie miałem żadnej miłości do Niego.

Widzę, wierzę, kocham. Dlatego nie mogę być obojętny.