Modlitwa wypływa z miłości do Boga i bliźniego.

Miłość to dawanie od siebie drugiemu 77 razy więcej niż na to zasłużył.
Miłość to nie tyle co żyć z bliźnim, ale wyniszczać się dla bliźniego.