ukryłem naturę boską pod zasłoną waszego człowieczeństwa

DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI
LXII – Czemu Chrystus nie rzekł: Objawię Ojca mego, lecz rzekł: Objawię siebie samego.

Więc widzisz, że Prawda moja nie zwiodła was, mówiąc: Kto Mnie miłować będzie, będzie jednym ze Mną; bo idąc za nauką Syna mego uczuciem miłości, jesteście zjednoczeni z Nim i przez zjednoczenie z Nim, jesteście zjednoczeni ze Mną, gdyż jesteśmy jednym i tym samym. Przeto, jeśli Prawda moja rzekła: Objawię wam siebie, rzekła prawdę. Objawiając siebie, objawia Mnie, a objawiając Mnie, objawia siebie.
Lecz czemu Syn mój nie rzekł: Objawię wam Ojca mojego? Dla trzech szczególnych powodów.
Po pierwsze, chciał objawić, że nie jestem oddzielony od Niego, ani On ode Mnie.

Drugim powodem jest, że objawiając się wam, nie przynosił nic innego, tylko to, co otrzymał ode Mnie, Ojca, jakby chciał rzec: Ojciec Mi się objawił. Ponieważ jestem jednym z Nim, siebie i Jego, za moim pośrednictwem, objawię wam.
Trzeci powód jest ten, że Ja, będąc niewidzialny, nie mogę być widziany przez was, widzialnych, dopóki nie będziecie oddzieleni od ciał swoich. Wtedy ujrzycie Mnie, Boga, twarzą w twarz, a Słowo, Syna mego, duchowo, dopiero w chwili powszechnego zmartwychwstania, kiedy człowieczeństwo wasze uzgodni się i zjednoczy z człowieczeństwem Słowa, jak ci to wyłożyłem powyżej, w rozprawie o zmartwychwstaniu.
Więc nie możecie widzieć Mnie obecnie takim, jaki jestem. Dlatego ukryłem naturę boską pod zasłoną waszego człowieczeństwa, abyście mogli Mnie ujrzeć.

św. Katarzyna ze Sieny