Miłość to zysk

1Kor 13.3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Wpierw zacznijmy kochać Boga z całego serca i bliźniego jak siebie samego, zanim zacznę głosić Ewangelię i nawoływać do nawracania, bym zyskał coś i kogoś.