Miłość to zysk

1Kor 13.3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Wpierw zacznijmy kochać Boga z całego …