Wypowiedzi Świętych o Mszy Świętej

Bez Mszy Świętej ziemia już dawno zostałaby unicestwiona z powodu grzechów ludzi.
Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła

Wierzę, że gdyby nie było Mszy Świętej, to w chwili obecnej świat upadłby pod ciężarem swych nieprawości. Msza Święta jest jego mocną podporą która go podtrzymuje.
Św. O. Pio

Taką wartość ma sprawowanie Mszy Świętej, jaką ma Śmierć Jezusa na Krzyżu.
Św. Tomasz z Akwinu

Męczeństwo, jest niczym w porównaniu z Mszą Świętą ponieważ męczeństwo jest ofiarą człowieka złożoną Bogu, natomiast Msza Święta jest Ofiarą Boga dla człowieka.
Św. Jan Maria Vianey