Lekarstwo doskonałe.

Lekarstwo, na twoje choroby i problemy jest bardzo drogie i trudno dostępne.
Wymaga ciężkiej pracy nad najtrudniejszą materią, samym sobą.
Bardzo Drogie – wysiłek całego siebie, myśli, słowa, czyny, intencje w każdej chwili dnia 24h/dobę, przez 7 dni w tygodniu, do końca życia ofiarnej Miłości dla Boga i dla bliźniego swego.
Trudno dostępne – Mt 7.7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. – mówi Pan Jezus – Łk 13.25 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: “Panie, otwórz nam!”; lecz On wam odpowie: “Nie wiem, skąd jesteście”. 26 Wtedy zaczniecie mówić: “Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. 27 Lecz On rzecze: “Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!”

Lekarstwem jest Komunia Święta.

Dla zbyt wielu to tylko “wafelek”, ale gdy się przez trud ciężkiej pracy należycie przygotuje, zacznie się szukać Boga przez zagłębianie się w Pisma Święte dane nam z Nieba i oczyści siebie na przyjęcia Pana Jezusa Króla i Zbawiciela, ciało zdrowieje, a duch żyje.
Sprawdzisz?

Czemu odkładasz do jutra postanowienie poprawy?
Teraz jest czas działania, teraz jest czas walki, teraz jest czas poprawy.
Tomasz a’Kempis.