Nie żądam od was niczego innego, tylko miłości i ukochania Mnie i bliźniego.

DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI
LV – Krótkie powtórzenie kilku rzeczy już powiedzianych.

Łatwa to rzecz, bo nic nie jest łatwe, tak przyjemne, jak miłość. Nie żądam od was niczego innego, tylko miłości i ukochania Mnie i bliźniego. Możecie to czynić w każdym czasie, w każdym miejscu i w każdym stanie, kochając Mnie i korzystając z każdej rzeczy ku chwale i sławie imienia mego.
Wiesz, co ci rzekłem o błędzie tych, którzy nie idą za tym światłem. Zamknięci w miłości własnej, kochają i posiadają stworzenia i dobra tego świata poza Mną i spędzają to życie w udręczeniach. Stają się ciężarem dla siebie samych i jeśli się nie zmienią, jak ci rzekłem, dojdą do potępienia wiecznego.
Oto ukazałem ci, jak ogólnie postępować winien każdy człowiek.

św. Katarzyna ze Sieny