Niełatwo jest powiedzieć sobie “nie”.

Niełatwo jest powiedzieć sobie “nie”. To dlatego tak wielu filozofów stworzyło filozofię życia opartą na mówieniu “tak” każdemu impulsowi i każdej żądzy, zaszczycając je mianem “samowyrażania się”. Lecz fakt pozostaje …