Liturgia-Kosmos-Historia

Powszechnie przyjmuje się, że ofiara ma coś wspólnego ze zniszczeniem. Oznaczałaby zatem przekazanie Bogu na własność rzeczywistości, która jest w jakiś sposób ważna dla człowieka.
Papież Benedykt XVI

Co ofiarowuję Bogu?