Liturgia-Kosmos-Historia

Ponownie stajemy przed pytaniem, czym właściwie jest adoracja. Co się tutaj dokonuje? Niemal we wszystkich religiach światowych właściwym centrum kultu jest ofiara. To ostatnie pojęcie obrosło jednak mnóstwem nieporozumień. Papież …