Liturgia-Kosmos-Historia

W ten sposób stworzenie, historia i kult są ze sobą wzajemnie powiązane. Stworzenie oczekuje przymierza, ale przymierze jest dopełnieniem stworzenia i nie dokonuje się niezależnie od niego.
Papież Benedykt XVI

Czy i jak oczekuję przymierza z Bogiem?