Liturgia-Kosmos-Historia

Jeśli zaś kult — rozumiany we właściwy sposób — jest duszą przymierza, wówczas oznacza to, że powinien on nie tylko wybawić człowieka, lecz włączyć we wspólnotę z Bogiem także całą …

Liturgia-Kosmos-Historia

W ten sposób stworzenie, historia i kult są ze sobą wzajemnie powiązane. Stworzenie oczekuje przymierza, ale przymierze jest dopełnieniem stworzenia i nie dokonuje się niezależnie od niego. Papież Benedykt XVI …