Liturgia-Kosmos-Historia

Postawienie Namiotu jest antycypacją wypełnienia się dzieła stworzenia: Bóg zamieszkuje w świecie, niebo i ziemia się jednoczą. W tym kontekście należy także zauważyć, że używany tu hebrajski czasownik bara ma …