Liturgia-Kosmos-Historia

Opowiadanie o wznoszeniu przybytku kończy się rodzajem wizji szabatu: „W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek” (Wj 40,33n). Papież Benedykt …