Liturgia-Kosmos-Historia

Zanim zajmiemy się tą kluczową kwestią, chciałbym jeszcze wskazać na tekst z Księgi Wyjścia, niejako wieńczący prawodawstwo dotyczące kultu Bożego. Tekst ten — poprzez swoją konstrukcję — wyraźnie nawiązuje do …