Liturgia-Kosmos-Historia

Czym jednak jest adoracja? Czym różni się od wyobrażenia cyklu dawania i brania, które tak powszechnie determinowało świat kultów przedchrześcijańskich?
Papież Benedykt XVI

Czy kocham Boga, aby otrzymywać?