Liturgia-Kosmos-Historia

Odpowiedź człowieka Bogu Jedynemu, który jest dla niego dobry, to miłość, a kochać Boga znaczy adorować Go. Papież Benedykt XVI Czy kocham Boga?