Liturgia-Kosmos-Historia

Jeśli jednak wszystko sprowadza się do „przymierza”, to trzeba pamiętać, że przymierze jest relacją: Bożym dawaniem siebie człowiekowi, ale także ludzkim dawaniem Bogu odpowiedzi. Papież Benedykt XVI Czy daję Bogu …