Liturgia-Kosmos-Historia

Wolność i równość ludzi, jakie powodować ma szabat, nie jest wizją ani czysto antropologiczną, ani czysto socjologiczną; daje się ona pomyśleć jedynie teologicznie: tylko wówczas, gdy człowiek zachowuje przymierze z …