Liturgia-Kosmos-Historia

Z tej perspektywy możemy teraz zdefiniować intencję opisu dzieła stworzenia w sposób następujący. Otóż stworzenie zostaje powołane, by zapewnić przestrzeń przymierzu, które Bóg chce zawrzeć z człowiekiem. Papież Benedykt XVI …