Liturgia-Kosmos-Historia

Tymczasem opis dzieła stworzenia i polecenia z Synaju dotyczące szabatu wypływają z tego samego źródła; by móc prawidłowo rozumieć znaczenie opisu stworzenia, należy przeczytać w Torze reguły dotyczące szabatu. Wówczas okaże się, że szabat jest znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem, że streszcza on od wewnątrz istotę przymierza.
Papież Benedykt XVI

Czy szanuję przymierze z Bogiem i szanuję niedzielę jako dzień dla Boga i rodziny?