Liturgia-Kosmos-Historia

Tymczasem opis dzieła stworzenia i polecenia z Synaju dotyczące szabatu wypływają z tego samego źródła; by móc prawidłowo rozumieć znaczenie opisu stworzenia, należy przeczytać w Torze reguły dotyczące szabatu. Wówczas …