Liturgia-Kosmos-Historia

Nie zrozumie jednak znaczenia szabatu ten, kto wnioskowałby stąd, że w Starym Testamencie nie istnieje związek pomiędzy stworzeniem a adoracją, lecz od samych początków przeważają w nim treści antropologiczne i społeczne, wręcz rewolucyjne; celem całej historii miałaby być zatem czysta wizja wyzwolonego społeczeństwa.
Papież Benedykt XVI

Czy rozumiem dzień wolny?