Liturgia-Kosmos-Historia

Nie zrozumie jednak znaczenia szabatu ten, kto wnioskowałby stąd, że w Starym Testamencie nie istnieje związek pomiędzy stworzeniem a adoracją, lecz od samych początków przeważają w nim treści antropologiczne i …