Liturgia-Kosmos-Historia

W starotestamentowej opowieści o stworzeniu (Rdz 1,1-2,4) poglądy te są całkowicie rozpoznawalne, jakkolwiek uległy równocześnie przekształceniu. Stworzenie zmierza do szabatu, do dnia, w którym człowiek i całe stworzenie Boże ma udział w odpoczynku Boga, w Jego wolności. Nie mówi się tu bezpośrednio o kulcie, tym bardziej nie ma mowy o tym, że Stworzyciel mógłby potrzebować darów ludzkich.
Papież Benedykt XVI

Czy mam udział w odpoczynku Boga?