Liturgia-Kosmos-Historia

I nawet jeśli wydawać by się to mogło dość naiwne, ujawnia się tu głębsze określenie sensu życia ludzkiego: człowiek istnieje dla boga i w ten sposób służy całości. Oczywiście, czai się tu także niebezpieczeństwo odwrócenia i nadużycia tego sensu: człowiek w jakiś sposób posiada władzę nad bogami, dzięki swojemu działaniu względem nich trzyma w ręce klucz do rzeczywistości. Z tego punktu widzenia bogowie potrzebują człowieka, jednak i on ich potrzebuje: gdyby chciał nadużyć swojej władzy, mógłby wprawdzie zaszkodzić bogom, ale zniszczyłby także samego siebie.
Papież Benedykt XVI

Czy nadużywam swojej władzy?