Liturgia-Kosmos-Historia

I nawet jeśli wydawać by się to mogło dość naiwne, ujawnia się tu głębsze określenie sensu życia ludzkiego: człowiek istnieje dla boga i w ten sposób służy całości. Oczywiście, czai …