Liturgia-Kosmos-Historia

Do cyklu życia przynależy więc zarówno moc bóstw, która podtrzymuje świat, jak i dar ludzi, który bogowie otrzymują ze świata.
Papież Benedykt XVI

Do kogo przynależę?