Liturgia-Kosmos-Historia

Chciałbym spróbować wyjaśnić to w kilku punktach. W religiach światowych kult i kosmos są zawsze mocno ze sobą związane. Cześć oddawana bogom nigdy nie jest jedynie aktem socjalizacji danej wspólnoty, która poprzez symbole pragnie upewnić się o swej spójności.
Papież Benedykt XVI

Jakiego jestem ducha?