Liturgia-Kosmos-Historia

Takie ostre przeciwstawienie jest bowiem możliwe tylko wówczas, gdy nie dostrzega się świadomości historycznej obecnej także w religiach naturalnych, oraz zawęża się znaczenie chrześcijańskiego kultu Bożego, zapominając, że wiary w …