Objawienie historyczne

Islam — podobnie jak judaizm pobiblijny — zna jedynie liturgię słowa, która swój kształt i kierunek otrzymuje od Objawienia zaistniałego historycznie, ale która zgodnie z uniwersalną tendencją tego Objawienia chce …