Liturgia-Kosmos-Historia

WE WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII rozpowszechnione jest przekonanie, że zarówno w tzw. religiach naturalnych, jak i w wielkich religiach nieteistycznych kult zorientowany jest kosmicznie, podczas gdy w Starym Testamencie i w chrześcijaństwie jest on ukierunkowany dziejowo.
Papież Benedykt XVI

Gdzie szukam Boga?