Ostrzeżenie przed kultem złotego cielca

Przeto opowieść o złotym cielcu jest ostrzeżeniem przed samowolnym i samolubnym kultem, w którym ostatecznie nie chodzi o Boga, lecz o to, by z tego, co własne, stworzyć sobie swój mały, alternatywny świat.
Papież Benedykt XVI

Czy tworze swój egoistyczny, alternatywny świat?