Liturgia-Kosmos-Historia

Z tej perspektywy możemy teraz zdefiniować intencję opisu dzieła stworzenia w sposób następujący. Otóż stworzenie zostaje powołane, by zapewnić przestrzeń przymierzu, które Bóg chce zawrzeć z człowiekiem. Papież Benedykt XVI …

Liturgia-Kosmos-Historia

Tymczasem opis dzieła stworzenia i polecenia z Synaju dotyczące szabatu wypływają z tego samego źródła; by móc prawidłowo rozumieć znaczenie opisu stworzenia, należy przeczytać w Torze reguły dotyczące szabatu. Wówczas …

Liturgia-Kosmos-Historia

Nie zrozumie jednak znaczenia szabatu ten, kto wnioskowałby stąd, że w Starym Testamencie nie istnieje związek pomiędzy stworzeniem a adoracją, lecz od samych początków przeważają w nim treści antropologiczne i …

Liturgia-Kosmos-Historia

Szabat jest wizją wolności: niewolnik i pan są tego dnia równi; „święcenie” szabatu oznacza właśnie sytuację, w której wszelkie relacje poddaństwa zostają zawieszone, a wszelki ciężar pracy na chwilę niknie. …

Liturgia-Kosmos-Historia

W starotestamentowej opowieści o stworzeniu (Rdz 1,1-2,4) poglądy te są całkowicie rozpoznawalne, jakkolwiek uległy równocześnie przekształceniu. Stworzenie zmierza do szabatu, do dnia, w którym człowiek i całe stworzenie Boże ma …

Liturgia-Kosmos-Historia

I nawet jeśli wydawać by się to mogło dość naiwne, ujawnia się tu głębsze określenie sensu życia ludzkiego: człowiek istnieje dla boga i w ten sposób służy całości. Oczywiście, czai …

Liturgia-Kosmos-Historia

I nawet jeśli wydawać by się to mogło dość naiwne, ujawnia się tu głębsze określenie sensu życia ludzkiego: człowiek istnieje dla boga i w ten sposób służy całości. Oczywiście, czai …

Liturgia-Kosmos-Historia

Takie rozumienie prowadzi wręcz do wniosku, że ludzie zostali stworzeni właśnie po to, by podtrzymywać istnienie bogów, przez co są oni istotną częścią wszechświata. Papież Benedykt XVI Czy uważam siebie …

Liturgia-Kosmos-Historia

Do cyklu życia przynależy więc zarówno moc bóstw, która podtrzymuje świat, jak i dar ludzi, który bogowie otrzymują ze świata. Papież Benedykt XVI Do kogo przynależę?

Liturgia-Kosmos-Historia

Rozpowszechnione jest wyobrażenie o tym, że chodzi tu o cykl dawania i brania; bóstwa wprawdzie podtrzymują świat, ale ludzie muszą poprzez ofiary kultyczne żywić i utrzymywać bóstwa przy życiu. Papież …

Liturgia-Kosmos-Historia

Chciałbym spróbować wyjaśnić to w kilku punktach. W religiach światowych kult i kosmos są zawsze mocno ze sobą związane. Cześć oddawana bogom nigdy nie jest jedynie aktem socjalizacji danej wspólnoty, …

Liturgia-Kosmos-Historia

Takie ostre przeciwstawienie jest bowiem możliwe tylko wówczas, gdy nie dostrzega się świadomości historycznej obecnej także w religiach naturalnych, oraz zawęża się znaczenie chrześcijańskiego kultu Bożego, zapominając, że wiary w …

Liturgia-Kosmos-Historia

Tezy o kosmicznym bądź historycznym zorientowaniu kultu nie są wprawdzie zupełnie bezpodstawne, lecz stają się fałszywe, gdy prowadzą do przeciwstawienia, które całkowicie wyklucza ową drugą, alternatywną możliwość. Papież Benedykt XVI …

Objawienie historyczne

Islam — podobnie jak judaizm pobiblijny — zna jedynie liturgię słowa, która swój kształt i kierunek otrzymuje od Objawienia zaistniałego historycznie, ale która zgodnie z uniwersalną tendencją tego Objawienia chce …

Liturgia-Kosmos-Historia

WE WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII rozpowszechnione jest przekonanie, że zarówno w tzw. religiach naturalnych, jak i w wielkich religiach nieteistycznych kult zorientowany jest kosmicznie, podczas gdy w Starym Testamencie i w chrześcijaństwie …